ข้อมูลนักเรียนใหม่

 


 


ชาย   หญิง

 /   / 


ข้อมูลผู้ปกครอง (ในกรณีนักเรียนอายุต่ำกว่า 20 ปี)
  ใช้รับ SMS ยืนยันการชำระค่าเรียนรายเดือนจากบ้านครูเปียโน